Laminanın Makromekanik Davranışı

1. Kompozit Malzemeler Kompozit, makroskopik seviyede birleştirilen ve birbiri içinde çözünmeyen, iki veya daha fazla bileşenden oluşan malzemelerdir. İki malzemenin yapısal özellikleri ve performansları bağımsız olarak üst seviyede etki eder. 1.1 Polimer-Matris Kompozitler En yaygın gelişmiş kompozitler polimer matrisli, ince çaplı liflerle ( grafit, aramid, boron) takviye edilmiş bir polimerden (epoxy, polyester, üretan) oluşur. Dayanımları … Laminanın Makromekanik Davranışı yazısını okumaya devam et

Dynamic Cornering Fatigue Test of a Rim

This rim is designed with CAD program. It has width 8 inch, ET 50 mm, 5 wheel bolt holes and distance of holes 110 mm. I chose the AlSi7Mg alloy which is usually used for manufacturing of rim. This alloy has that properties: Mechanical and Volumetric Properties: Mass: 8.2046 kg Density: 2650 kg/m3 Volume: 0.00306142 … Dynamic Cornering Fatigue Test of a Rim yazısını okumaya devam et

K-means Sınıflandırması

K-means sınıflandırması, n tane verinin k tane sınıfa bölünmesiyle ilişkilendirilir, her bir obje kendisine en yakın özellikteki sınıfa atanır. K means sınıflandırmasında küme içi varyansı veya en küçük kareler hatasını en düşük seviyede tutmaktadır: Algoritma Verileri, k'nın önceden tanımlandığı k gruplarına kümeler.Sınıfın merkezinde rastgele k noktası seçilir.Her sınıftaki verilerin ortalaması hesaplanır.Her sınıfa birbirini takip eden … K-means Sınıflandırması yazısını okumaya devam et

Plastik Deformasyon

3.Giriş Malzeme plastik deformasyona uğradığında, gerilme değeri artık gerinimle orantılı değildir. ( Hooke Yasası gerilme, gerinim, Young modülü ilişkileri) Malzeme artık eski haline dönemez. Şekil 3.1a' da tipik bir metal için gerilme-gerinim diyagramında plastik bölge gösterilmiştir. Elastik bölgeden plastik bölgeye geçiş birçok metal için kademelidir. 3.1 Çekme Özellikleri a-) Akma dayanımı Plastik deformasyonun başladığı gerilme … Plastik Deformasyon yazısını okumaya devam et