Dynamic Cornering Fatigue Test of a Rim

This rim is designed with CAD program. It has width 8 inch, ET 50 mm, 5 wheel bolt holes and distance of holes 110 mm. I chose the AlSi7Mg alloy which is usually used for manufacturing of rim. This alloy has that properties: Mechanical and Volumetric Properties: Mass: 8.2046 kg Density: 2650 kg/m3 Volume: 0.00306142 … Dynamic Cornering Fatigue Test of a Rim yazısını okumaya devam et

Yalın Üretim Nedir?

İlk olarak yalın üretim tarihçesinden bahsetmenin daha doğru bir giriş olacağını düşünüyorum. Bugün yalın üretim diye adlandırılan üretim ve yönetim sisteminin temel ilkeleri, ilk kez 1950'lerde Toyoda ailesinin bireylerinden mühendis Eiji Toyoda ve beraber çalıştığı deha, mühendis Taiichi Ohno'nun öncülüğünde, Japon Toyota firmasında atılmıştır. Bu ikili 1950'de Ford firmasını incelemek için Amerika'ya yaptığı gezisinde edindiği … Yalın Üretim Nedir? yazısını okumaya devam et

K-means Sınıflandırması

K-means sınıflandırması, n tane verinin k tane sınıfa bölünmesiyle ilişkilendirilir, her bir obje kendisine en yakın özellikteki sınıfa atanır. K means sınıflandırmasında küme içi varyansı veya en küçük kareler hatasını en düşük seviyede tutmaktadır: Algoritma Verileri, k'nın önceden tanımlandığı k gruplarına kümeler.Sınıfın merkezinde rastgele k noktası seçilir.Her sınıftaki verilerin ortalaması hesaplanır.Her sınıfa birbirini takip eden … K-means Sınıflandırması yazısını okumaya devam et

Plastik Deformasyon

3.Giriş Malzeme plastik deformasyona uğradığında, gerilme değeri artık gerinimle orantılı değildir. ( Hooke Yasası gerilme, gerinim, Young modülü ilişkileri) Malzeme artık eski haline dönemez. Şekil 3.1a' da tipik bir metal için gerilme-gerinim diyagramında plastik bölge gösterilmiştir. Elastik bölgeden plastik bölgeye geçiş birçok metal için kademelidir. 3.1 Çekme Özellikleri a-) Akma dayanımı Plastik deformasyonun başladığı gerilme … Plastik Deformasyon yazısını okumaya devam et

Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisi

Sonsuz Vida Nedir? Sonsuz vidayı diğer vidalara özellikle trapez vidaya benzetmek mümkündür. Tek farkı vida kanallarının frezelenmesinden bildiğimiz gibi sonsuz vidanın adımının ‘Modül’ cinsinden olmasıdır. DC motora bağlanmış bir sonsuz vida ve karşılık dişlisi Sonsuz vidayı diğer vidalara özellikle trapez vidaya benzetmek mümkündür. Tek farkı vida kanallarının frezelenmesinden bildiğimiz gibi sonsuz vidanın adımının ‘Modül’ cinsinden … Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisi yazısını okumaya devam et

Elastik Deformasyon

Giriş Mekanik tasarımlarda dikkate alınan anahtar terimler dayanıklılık, gevreklik, süneklik, tokluk gibi özelliklerdir. 1.Gerilme ve Gerinim Eğer bir yük statikse veya zamanla çok az değişiyorsa ve malzemenin kesitine veya yüzeyin herhangi bir yerine eşit olarak etki ediyorsa, malzemenin mekanik davranışı basit bir gerilme-gerinim testi ile doğrulanabilir. Bu testler genellikle metaller için oda sıcaklığında yürütülür. Bir … Elastik Deformasyon yazısını okumaya devam et